2K: Logo

  • ภาพบันทึกหน้าจอและวิดีโอ
  • ฟีเจอร์หลัก
  • รายละเอียดเกม
  • ความต้องการของระบบ
  • คำถามที่พบบ่อย
  • ภาษาที่รองรับ
 

ภาพบันทึกหน้าจอและวิดีโอ

 

ฟีเจอร์หลัก

 

รายละเอียดเกม

ผู้พัฒนา
Gearbox Software
ผู้จัดจำหน่าย
2K
ลิงก์

Forums Facebook Instagram Twitter YouTube

 

ความต้องการของระบบ

ขั้นต่ำ
OS
Windows 7 SP1
ตัวประมวลผล
AMD FX-8350 (Intel i5-3570)
หน่วยความจำ
6GB RAM
กราฟิก
AMD Radeon™ HD 7970 (NVIDIA GeForce GTX 680 2GB)
ดิสก์
75 GB
แนะนำ
OS
Window s 7/8/10 (latest service pack)
ตัวประมวลผล
AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)
หน่วยความจำ
16GB RAM
กราฟิก
AMD Radeon™ RX 590 (NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB)
ดิสก์
75 GB
 

คำถามที่พบบ่อย

 

ภาษาที่รองรับ

อินเตอร์เฟสเสียงเต็มคำบรรยาย
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
สเปน (สเปน)
สเปน (สเปน)
สเปน (สเปน)
จีนตัวย่อ
จีนตัวย่อ
จีนตัวย่อ
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
รัสเซีย
รัสเซีย
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อิตาลี
อิตาลี
เยอรมัน
เยอรมัน
เยอรมัน
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
โปรตุเกส
โปรตุเกส
จีนดั้งเดิม
จีนดั้งเดิม

© 2019 IPerion, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ คุณจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางจากภายนอกดังนี้ http://www.take2games.com/eula/